Steun het goede doel van Ladies' Circle Leuven en maak uw gift over op rekeningnummer BE94 0682 4022 8914